Gama de produse > Sistemul de monitorizare > Tehnologia echipamentelor > IPS DIGITAL > MDS / MS  

Stație de înregistrare date IPS-Digital-MDS

Stația centrală pentru înregistrarea datelor MDS este o componentă esențială a unei rețele IPS-Digital®. Împreună cu un calculator personal sau un notebook și cu un software de comandă SSW, toată rețeaua este urmărita si condusă in mod centralizat. MDS reprezintă interfața între punctul de comandă, respectiv PC și sistemul de urmărire din conductele preizolate.

Stația centrala pentru înregistrarea datelor lucrează împreuna cu stațiile de măsurare MS. Stațiile de măsurare MS din cadrul unei rețele IPS-Digital®, reprezintă hardware-ul principal, și este plasat in punctul terminal al conductelor preizolate. În funcție de necesitați, se folosesc stații de măsurare cu 2 sau 4 canale, MS-2 sau MS-4, al căror control se face prin stația de înregistrare de date MDS, respectiv cu ajutorul software-ul de comandă SSW.

IPS-Digital-Cu-MS 2 / 4

Un Cu-MS supraveghează și detectează modificările impedanței pe o lungime maxima de 2.500 m sârmă/canal de măsurare, fiind utilizata metoda reflexometriei impulsurilor. În plus se determină tensiunea continuă și alternativă precum și rezistența ohmică.

IPS-Digital-NiCr-MS 2 / 4

Un aparat KMS-NiCr poate monitoriza si localiza pe un canal de masurare, schimbarile de rezistivitate pe un cablu de 1200 m. Detectarea defectelor se realizeaza prin masurarea rezistivitatii conductei.