Grupul ISOPLUS > Asigurarea calitatii  

Asigurarea calitatii

In grupul ISOPLUS asigurarea calității are un rol semnificativ. Pe toate liniile de producție, exista implementat un sistem al calității, in conformitate cu ISO 9001, ce asigura păstrarea continuă a calități la cele mai ridicate standarde.

Acest sistem de calitate cuprinde toate departamentele societății, cu ar fi producția, planificarea și proiectarea, aplicarea, precum si lucrările de construcții si instalații.

Condiția esențiala al procesului tehnologic in cadrul grupului ISOPLUS este organizarea si monitorizarea de zi cu zi a tuturor operațiilor de fabricație.

Toate zonele individuale sunt interconectate intre ele, si sunt coordonate de conducerea companiei. Periodic, conducerea societății inspectează eficacitatea sistemului de management al calității, prin intermediul rapoartelor de audit intern, în plus față de documentația tehnică și comercială.