Grupul ISOPLUS > Asigurarea calitatii > Asigurarea Calitatii in Constructii  

Asigurarea Calitatii in Constructii

Ca o parte integrantă a procesului de asigurare calității, o atenție deosebita se va acorda monitorizării etapelor de construcții. ISOPLUS poate garanta aceasta monitorizare, prin centre noastre regionale specializate în construcții și montaj. Măsurile privind asigurarea calității, în procesele de execuție, sunt stabilite de compartimentele de asigurarea calității. Ingineri responsabili și calificați, tehnicieni, diriginte de șantier, șef serviciu, ingineri și muncitori sunt pe deplin calificați și posedă certificate recunoscute AGFW și BFW. Alte activități legate de departamentului de asigurare a calității din centrele noastre, includ inspecția lucrărilor de execuție aferente conductelor subterane și a lucrărilor de construcții, supravegherea lucrărilor de postizolare, precum și monitorizarea condițiilor meteorologice.

Controlul inginerilor specializati ISOPLUS, asigura prin activitățile lor individuale și prin intocmirea documentelor de calitate, finalizarea procesului de asigurare a calității pentru lucrarile de asamblare și de instalare.

În consecință, pentru identificarea corecta a lucrarilor executate, fiecare manson este marcat cu un numar de referinta. O verificare suplimentara al mansoanelor poate fi executata si de catre organism de control.