Grupul ISOPLUS > Asigurarea calitatii > Productia  

Asigurarea calitatii in productie

Sistemul de management EN ISO 9001, este cel mai important cadru operațional pentru controlul calitatii. Mai mult decât atât, se pot prevenii neconformitati sau defecte, asigurandu-se in mod constient un nivel ridicat de calitate. Ca urmare acestui fapt, standardele europene EN 253 și 448 sunt în mod semnificativ depășite în grupul ISOPLUS.

În scopul garantarii calitatii produselor noastre, toate materiile prime sunt supuse unui control de calitate, în conformitate cu EN 253. Toți furnizorii agreați ai grupul ISOPLUS sunt certificați în conformitate cu EN ISO 9001, și li se solicita prezentarea documentelor doveditoare al certificărilor. În plus, fiecare angajat ISOPLUS este obligat de a-și verifica fiecare etapa al munci sale, în conformitate cu politica de calitate implementate în cadrul companiei noastre. De asemenea, inspecțiile și controalele prevăzute în standarde, sunt realizate și documentate de către un auditor extern.

Înainte de livrare, toate produsele sunt supuse unei inspecții finale, iar rezultatele acesteia sunt documentate. Numai acele produsele vor fi livrate, care au primit marcajul privind asigurarea calității ISOPLUS.